Service

Få tid till annat

Låt mig hjälpa dig och ta hand om det viktigaste på din webbsida, vilket är säkerheten. Din sida kommer alltid behöva omsorg och uppdateringar för att hålla sig säker för besökare och även för dig. Detta kan ta mycket tid och framför allt när allt är nytt och outforskat.

Mina olika servicepaket är tänkt att vara din försäkring emot just det jag precis skrev. Alla paket är utformade för att göra din sida säker. Här under kan du läsa vad du får och vad det innebär.

Detta ingår i samtliga paket.

Backup

Jag ger dig en trygghet att allt material du har på webbsidan regelbundet säkerhetskopieras. Detta så att vi när som helst ska kunna återskapa din sida om något oförutsett händer.

Uppdateringar

Det krävs också att dina tillägg på webbsidan hålls till aktuell version för att tillrättalägga en säker miljö på din sidan. I samtliga paket ingår även åtgärder av uppkomna fel i samband med uppdateringarna.

Säkerhet

Jag hjälper dig att hålla din sida fri från virus och skadliga program. Detta via en regelbunden skanning av webbsidan.